Formularz odstąpienia od umowy

Zbigniew Spychała e-dyplomy
ul. Warszawska 106A/22
05-300 Mińsk Mazowiecki
email: e-dyplomyplus@e-dyplomyplus.pl
tel.: +48 25 7596560

....................................., dnia .....................................


Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

……………………………………………………………......................................

Adres konsumenta (-ów)

……………………………………………………………......................................

Formularz odstąpienia od umowy

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego produktu:

Nazwa produktu:


...................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy:


...................................................................................................................................................................

Oświadczam, że produkt nabyłem w ramach umowy bezpośrednio związanej z moją działalnością gospodarczą, a z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej.       TAK    |    NIE

 

Z poważaniem.....................................