Faktury

DOKUMENTY SPRZEDAŻY

Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument jeden dokument sprzedaży:

FAKTURA VAT lub PARAGON.

 

Jaki dokument ma być wystawiony, należy określić w momencie składania zamówienia.

 

W związku z zmianą przepisów od 1 stycznia 2019 roku brak NIP przy składaniu zamówienia,

uniemożliwia wystawienie faktury VAT do paragonu.

 

(W art. 106b ustawy o VAT dodano ust 4 i 5 wprowadzające zasadę, zgodnie z którą

przy sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej,

fakturę do paragonu fiskalnego wydanego osobie posługującej się  NIP

można wystawić wyłącznie wtedy, gdy paragon zawiera ten numer).

 

Faktura VAT

 1. Aby otrzymać fakturę VAT należy zaznaczyć opcję firma i podać dane płatnika/nabywcy faktury.
 2. W związku z centralizacją VAT, jeśli na fakturze ma pojawić nabywca i odbiorca faktury należy:
  • Zaznaczyć w danych płatnika opcję firma (zakreślenie 10),
  • W okienka wpisać dane nabywcy-gminy, powiatu, miasta,
  • Imię i nazwisko , numer telefonu, adres mailowy, podane w tych polach są potrzebne tylko do kontaktu nie pojawią się na fakturze,
  • Aby dodać dane odbiorcy, należy zaznaczyć opcje one dane wysyłkowe (zakreślenie 11)
  • Zaznaczyć firma (zakreślenie 12) i w okienka, które się pokażą po zaznaczenie należy wpisać dane odbiorcy-będzie to jednocześnie adres wysyłkowy,
  • Dane nabywcy i odbiorcy można też podać w uwagach do zamówienia (zakreślenie 13),
  • Proszę zwrócić uwagę na poprawność danych wysyłkowych, aby przesyłka dotarła do placówki, a nie do urzędu.

 1. Jeśli faktura ma być wystawiona dla organizacji nie posiadającej NIP, np. Rady Rodziców, należy:
  • Zaznaczyć opcję firma (zakreślenie 14)
  • Jeśli Rada Rodziców i nie posiada NIP, to należy wstawić w pole NIP 10 zer,
  • Dane osoby (imię, nazwisko, telefon, mail) służą tylko do kontaktu z zamawiającym i nie pojawią się na fakturze
  • Należy również zaznaczyć inne dane wysyłkowe (zakreślenie 15), a następnie wybrać firma (zakreślenie 16) i wpisać nazwę placówki i adres, na który ma być wysłane zamówienie, a w przypadku wysyłki na adres prywatny, zaznaczyć klient indywidualny

 

Faktury z odroczonym terminem płatności są wystawiane tylko placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (np. Publiczna Szkoła Podstawowa podlegająca pod gminę lub miasto, urzędów państwowych (np. urząd gminy) oraz placówek kulturalnych (np. gminna biblioteka publiczna, miejski dom kultury) i sportowych (np. miejski ośrodek sportu).